Kolme tasoa

Pilotissa kilpaillaan vain itsensä kanssa. Asetan itselleni tavoitteet, joihin pyrin. Pilotissa on kolme tasoa: puu-, kivi- ja metallitaso. Kussakin tasossa kerätään merkintöjä liikunnassa, toidoissa, palvelussa ja retkessä. Pilottia voi toteuttaa yksin, kerhossa, koulussa tai Pilotti-leirillä. Haasteet ja tehtävät muuttuvat tasoilla edetessä haastavammiksi.

Puutasossa

suorituksia on 12 kertaa, 4 merkintää kustakin kolmesta osiosta. Taso päättyy yhdessä suunniteltuun retkeen.

Kivitasossa

suorituksia on 18 kertaa, 6 merkintää kustakin kolmesta osasta. Taso päättyy yhdessä suunniteltuun Puutasoa haastavampaan retkeen.

Metallitasossa

suorituksia on 24 kertaa, 8 merkintää kustakin kolmesta osasta. Taso päättyy yhdessä suunniteltuun vaativaan retkeen.

Tasojen osat

Jokaisella Pilotti-ohjelmaan osallistuvalla on vihko, johon hän kerää eri suoritukset ja tehtävät. Suorituksen valvoja (esim. pilotti-ohjaaja, valmentaja tai vanhempi) allekirjoittaa suoritusmerkinnän. Vihkoon pilotti-ohjelmaan osallistuja arvioi omaa tekemistään ja mitä on sen kautta saavuttanut.

Palvelu

on vapaaehtoistoimintaa, talkootoimintaa, jossa tavoitteena on omalla toiminnalla tuottaa hyvää mieltä toisille.

Palvelun voi toteuttaa osallistumalla yksin tai ryhmässä järjestettyihin ja ohjattuihin hyväntekeväisyystapahtumiin. Palvelun voi toteuttaa myös perhepiirissä, jolloin esim. kotityön tulee olla normaaleista askareista poikkeavaa ja koko perhettä hyödyntävää. Palvelukerran aktiivinen toiminta-aika tulee olla vähintään tunti.

Esimerkkejä: Yhteisvastuukerääjänä toimiminen, ruuanlaitto kotona, lastenhoito naapurissa, haravointi mummolassa, lumenluonti naapurissa

Liikunta

on oman liikuntaharrastuksen jatkamista tai uusien liikuntamuotojen kokeilemista. Liikuntaa voi harrastaa joko yksin, kaverin kanssa, joukkueessa, perheen kanssa tai muussa ryhmässä. Liikuntaharrastukseksi lasketaan laji, joka kehittää fyysistä kuntoa.

Taito

on oman taitoharrastuksen jatkamista tai uusien tytöille ka pojille hyödyllisten taitojrn oppimista. Taitoharrastusta voi harrastaa joko yksin, kaverin kanssa, perheen kanssa, kerhossa tai muussa ryhmässä

Esimerkkejä: Kädentaidot, musiikkiharrastus, kokkaus, atk-taidot tai vieraankielen opiskelu vapaa-ajalla.

Retki

on luonnossa liikkuista ja retkeilytaitojen oppimista. Tavoitteena on oopia arvostamaan luontoa ja ympäristöä sekä saada kokemusta retkiprojektin suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Retken liikkuminen tapahtuu liikunnalisin keinoin, kävellen, pyöräillen jne. Retken voi toteuttaa Pilotti-ryhmän tai oman perheen yhteisenä retkenä. Yksin retkeä ei voi suorittaa.

Esimerkki: Puutasolla makkaranpaistoretki lähimaastoon, kivitasolla pyöräretki lähiseudulla ja metallitasolla päivävaellus johonkin luontokohteeseen.