Pilotti - mitä se on?

Löydä siipesi ja lähde lentoon!

 

teinit juoksee

Mielekästä toimintaa

Pilotti on 10–14-vuotiaita aktivoiva toimintamuoto. Siinä yhdistyvät liikunta, taidot ja vapaaehtoistoiminta elämyspedagogiikan viitekehyksessä. Tutustumalla erilaisiin toimintoihin varhaisnuori rakentaa minäkuvaansa ja löytää omaa paikkaansa elämässä. Pilotti-ohjelmassa varhaisnuoren vastuu toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta kasvaa porrasteisesti. Ohjelma on olemukseltaan kasvatuksellinen prosessi, jossa tärkeintä on ”matkalla olo”.

Pilottia voi tehdä niin seurakunnissa kuin eri harrastusjärjestöissä, kunnan nuorisotoiminnassa jne. Jokainen tyttö ja poika räätälöi itselleen sopivan Pilotin.

Pilottissa tasot opettavat pitkäjännitteisyyttä. Tasoja on kolme, puu- kivi ja metallitaso. Tasoilla edetessä haasteet kasvavat. Ohjelmaa voidaan toteuttaa niin henkilökohtaisesti kuin ryhmässäkin. Pilotti-toiminta voi olla leirejä, kerhoja, harrastuksia, vaelluksia ja retkiä. Tason suorituksesta saa tunnustuksen. Löydä siipesi ja lähde lentoon!

Verkostoitumista

Pilottia voidaan käyttää työvälineenä varhaisnuorisotyötä tekevissä järjestöissä, kunnissa, seurakunnissa ja oppilaitoksissa. Pilotti on ohjaajalle väline verkostoitumiseen paikkakunnan eri toimijoiden kesken.

Pilotti-ohjelman ovat kehittäneet Nuori kirkko ry, Suomen ev.lut. kirkon Kirkkohallitus/KKP ja Avartti-säätiö. Ohjelman toteuttamiseen toivotetaan tervetulleiksi kaikki varhaisnuorten toimintaa järjestävät tahot.

Pilotti on Avartin pikkuserkku 

Pilotti pohjautuu maailmanlaajuiseen Avartti-ohjelmaan. Pilotin suorittaja voi 14-vuotiaana jatkaa Avartti-ohjelmaan.

Avartti on 14–24-vuotiaiden kansainvälinen harrastusohjelma. Maailmalla se tunnetaan nimellä "The International Award for Young People". Vuosittain ohjelmaan osallistuu miljoona nuorta yli 130 maassa. Ohjelma aloitettiin Isossa-Britanniassa vuonna 1956. Avartti on opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus. Avartti-ohjelman hallinnoinnista vastaa itsenäinen Avartti-säätiö. Lisätietoja saa http://www.avartti.fi